کد خبر : 368550

تاریخ درج خبر : چهارشنبه 3 آذر 1400
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان قزوين
• جلسه هم اندیشی حوزه سرمایه گذاری با حضور شورا و مدیران شهری شهرداری قزوین و مدیر کل روسای ادارات بهره وری و حقوقی اوقاف استان قزوین
روابط عمومی
جلسه هم اندیشی حوزه سرمایه گذاری با حضور شورا و مدیران شهری شهرداری قزوین
و مدیر کل روسای ادارات بهره وری و حقوقی اوقاف استان قزوین