کد خبر : 368480

تاریخ درج خبر : دوشنبه 1 آذر 1400
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان قزوين
• کارگروه مشترک ثبت اسنادواملاک،بنیاد مستصعفان و اوقاف و امورخیریه استان قزوین
روابط عمومی
کارگروه مشترک
ثبت اسنادواملاک،بنیاد مستصعفان و اوقاف و امورخیریه استان قزوین
با حضور مدیران کل به همراه روسا و کارشناسان ادارات اجرایی و ستادی
به میزبانی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین