اخبار برگزیده
تشرف به آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه بخش مرکزی شهرستان قزوین
جهت تهیه تصاویر و اطلس امامزادگان و بقـاع متبرکـه استان قزوین
به همت روابط عمومی اوقاف و امورخیریه استان قزوین