اخبار استان

جمعه7مهر1402

14:44

حضور کارکنان اوقاف و امورخیریه استان قزوین در آئین عبادی سیاسی نمازجمعه شهر قزوین

عکس : روابط عمومی

عکس : روابط عمومی

تصاویر